Faciliteiten

Het Cavaleriemuseum verleent op verzoek en naar vermogen faciliteiten bij bezoeken aan het museum.

Voor de volgende faciliteiten kan in overleg een afspraak worden gemaakt op maandag, dinsdag en vrijdag tussen 09.30 en 12.00 uur op telefoon: 033-4661064:

  • Groepsbezoeken aan het museum
  • Rondleidingen. (Max. aantal van 15 per gids, kosten € 12,50 per gids)
  • Gebruik van de Waterloozaal voor vergaderingen en bijeenkomsten.
    NB: Van deze laatste faciliteit kunnen in principe alleen defensie gerelateerde organisaties en reünisten van de Cavalerie gebruikmaken


Beperkingen liggen in bepalingen vanuit Defensie en andere overheidsorganen. Voor alle duidelijkheid, er is géén sprake van horeca-exploitatie.

De leiding van het museum zal zich inspannen gemaakte afspraken zo goed mogelijk na te komen, óók als er sprake is van zich (onverwacht) voordoende problemen. Het bestuur van de Stichting Museum Nederlandse Cavalerie noch anderen in het museum zijn echter verantwoordelijk voor de gevolgen van door overmacht afgelaste afspraken.

Terug naar St. Jorisgebouw


Waterloozaal

 

Collage 3


TOP