Vrienden

      Logocav    

Historische Collectie Cavalerie
Uitnodiging Vriendendag 2018

Amersfoort, 6 augustus 2018

Geachte Vriend of Relatie,

De Historische Collectie Cavalerie nodigtn u ook dit jaar weer hartelijk uit voor onze Vriendendag in de Bernhardkazerne te Amersfoort op 6 oktober 2018 van 10 – 16 uur, de gebruikelijke eerste zaterdag van oktober.

Onze eigen trouwe militaire muziekorkesten treden dan weer graag voor ons op; ‘s morgens het Vrijwillig Militair Tamboerkorps Verbindingstroepen en ’s middags het Reünieorkest van het Trompetterkorps der Cavalerie.  Jerry Steyger met zijn Band of Brothers zorgt voor dixielandmuziek overal tussendoor.

De Commandant Joint ISTAR Commando, tevens Commandant RHB, laat zijn 107 Air Surveillance Batterij een deel van diens nieuwe UAV-materieel aan ons demonstreren.

Een onderdeel van het OTC Rij dat ook op de Bernhard geplaatst is, demonstreert enkele van de voertuigen waarmee zij rijopleidingen verzorgen en The Green Sparks tonen weer hun historische wielvoertuigen.

Met tanks en pantservoertuigen van het Cavaleriemuseum en de KL-afdeling Rekwisieten kunnen de Vrienden op de Vlasakkers misschien weer een gratis ritje meemaken. Het opstappunt voor het verplichte transport naar de Vlasakkers is bij het Sint Jorisgebouw, waar een wachtende Vriend bij het instappen een meerijkaartje ontvangt voor één rit op een op de Vlasakkers gereedstaand voertuig.

Vernieuwingen van de expositie op de niveaus 1 en 2 van het Sint Jorisgebouw krijgen op 6 oktober extra aandacht. Ook zijn daar voor de dames weer bijouterieën verkrijgbaar, waarvan de opbrengsten aan het KWF wordt geschonken.

Onze Boekenmarkt in travee 1 van het Landsverkgebouw die velen in 2017 misten, komt dit jaar weer terug.

Onze Vrienden weten allen dat er zoals gebruikelijk voor het natje en het droogje wordt gezorgd. Tegen contante betaling zijn in de Waterloozaal (gebouw P) en het Landsverkgebouw (gebouw C) weer koffie en thee, (fris)dranken en broodjes verkrijgbaar.
In de tegenwoordige wereld zijn dwingende voorzorgsmaatregelen nodig om samen veilig een Vriendendag te kunnen vieren.

Daarom dienen onze Vrienden en relaties ook dit jaar weer hun komst met maximaal drie introducés punctueel aan te melden.
Hiervoor vragen we u bij voorkeur het elektronische aanmeldformulier te gebruiken..

Zo kunt u gelijk ook adreswijzigingen en een (nieuw) email-adres aan ons doorgeven.  Want al heeft internet de toekomst, toch moeten we bij gebrek aan het emailadres van vele Vrienden aan allen een papieren aanmeldformulier toezenden.

Uw aanmeldingen ontvangen we graag vóór 24 september a.s. Wij zijn dankbaar voor uw aller begrip en steun en kijken uit naar uw komst op zaterdag 6 oktober.

Bestuur en medewerkers van de Historische Collecties.

 

Aanmeldformulier "Vriendendag 2018"

Vrienden

Vriend van het Cavaleriemuseum

Het Cavaleriemuseum is voor een gezonde financiële situatie mede afhankelijk van de steun van haar “Vrienden”. Hun jaarlijkse bijdrage maakt het mogelijk tijdelijke exposities te organiseren, bijzonder onderhoud aan en restauraties van de eigendommen van het museum uit te voeren en unieke historische Cavalerie voorwerpen te verwerven.

"Vrienden” mogen gebruik maken van onze bibliotheek voor studie naar historisch interessante gebeurtenissen, mensen of andere zaken.

Het museum is ook een ontmoetingsplaats voor veteranen, zowel van de Cavalerie als anderen, van (oud-)cavaleristen en van een ieder die geïnteresseerd is in de historie van het leger in het algemeen en de Cavalerie in het bijzonder.

Steun ook het Cavaleriemuseum als “Vriend” met een jaarlijkse bijdrage van minimaal € 15,00 of zoveel meer als waarmee u wilt steunen.

U ontvangt dan:

  • een welkomsgeschenk;
  • de Vriendenpas die gratis toegang geeft tot het museum met maximaal drie introducés;
  • toegang tot de jaarlijkse Vriendendag met maximaal drie van uw gezinsleden, vrienden e.d.;
  • tenminste 1 x per jaar de Nieuwsbrief met informatie over het museum en andere interessante onderwerpen.
  • U kunt zich opgeven door het aanmeldingsformulier te in te vullen en op te versturen.

Mutaties, mededelingen of vragen:

U kunt uw mutaties, mededelingen en vragen aan ons kwijt door invulling van het mutatie formuler.

 

 

 

 

 

 


 

 

 

 

 

 

 


 

Collage 3


TOP