Uitnodiging Vriendendag 2017

 

Cavalerie Logovbd

Historische Collectie Cavalerie
Historische Collectie Verbindingsdienst

Amersfoort, 4 augustus 2017

De Historische Collectie Cavalerie en de Historische Collectie Verbindingsdienst nodigen u hartelijk uit voor hun jaarlijkse Vriendendag in de Bernhardkazerne te Amersfoort op zaterdag 7 oktober 2017 van 10 – 16 uur.
Oude communicatiemiddelen treden op in de vorm van het Vrijwillig Militair Tamboerkorps Verbindingstroepen en het Reünieorkest van het Trompetterkorps der Cavalerie. 
De Historische Cavalerie VerenigingEn Vedette” komt met ruiters te paard, De Tinnen Tafelronde demonstreert tin gieten, The Green Sparks tonen hun historische wielvoertuigen en Jerry Steyger met zijn Band of Brothers zorgt voor dixielandmuziek overal tussendoor.
Met tanks en pantservoertuigen van het museum en de KL-afdeling Rekwisieten kunnen de Vrienden op de Vlasakkers wellicht een gratis ritje meemaken. Het opstappunt voor het verplichte transport naar de Vlasakkers is bij het Sint Jorisgebouw, waar een Vriend bij het instappen een meerijkaartje ontvangt voor één rit op een gereedstaand voertuig.
Een belangrijke aanwinst binnen het Cavaleriemuseum wordt “De Verkenning”, een bronzen sculptuur wederom van de hand van mw. Els van der Glas, die tijdens deze Vriendendag onthuld zal worden.
De HC Verbindingsdienst zal naast het tonen van vernieuwingen in haar expositie tevens het voor hen overtollig geworden materiaal te koop aanbieden.
Ook het Cavaleriemuseum zal overtollig materiaal waaronder militaire literatuur en winkelartikelen te koop aanbieden.
Natuurlijk wordt voor het natje en het droogje zoals gebruikelijk gezorgd. Tegen contante betaling zijn in de Waterloozaal (gebouw P) en het Landsverkgebouw (gebouw C) koffie en thee, (fris)dranken en broodjes verkrijgbaar.
De stringente maatregelen die in de huidige wereld noodzakelijk zijn om samen veilig een Vriendendag te kunnen vieren, vereisen dat de Vrienden ook dit jaar hun komst met hun maximaal drie introducés zeer punctueel aanmelden.
Uw aanmeldingen ontvangen we graag vóór 25 september a.s. Wij zijn dankbaar voor uw aller begrip en steun en kijken uit naar uw komst op zaterdag 7 oktober.

Bestuur en medewerkers van de Historische Collecties.

Klik hier voor het aanmeldformulier

 

Vrienden

Vriend van het Cavaleriemuseum

Het Cavaleriemuseum is voor een gezonde financiële situatie mede afhankelijk van de steun van haar “Vrienden”. Hun jaarlijkse bijdrage maakt het mogelijk tijdelijke exposities te organiseren, bijzonder onderhoud aan en restauraties van de eigendommen van het museum uit te voeren en unieke historische Cavalerie voorwerpen te verwerven.

"Vrienden” mogen gebruik maken van onze bibliotheek voor studie naar historisch interessante gebeurtenissen, mensen of andere zaken.

Het museum is ook een ontmoetingsplaats voor veteranen, zowel van de Cavalerie als anderen, van (oud-)cavaleristen en van een ieder die geïnteresseerd is in de historie van het leger in het algemeen en de Cavalerie in het bijzonder.

Steun ook het Cavaleriemuseum als “Vriend” met een jaarlijkse bijdrage van minimaal € 15,00 of zoveel meer als waarmee u wilt steunen.

U ontvangt dan:

  • een welkomsgeschenk;
  • de Vriendenpas die gratis toegang geeft tot het museum met maximaal drie introducés;
  • toegang tot de jaarlijkse Vriendendag met maximaal drie van uw gezinsleden, vrienden e.d.;
  • tenminste 1 x per jaar de Nieuwsbrief met informatie over het museum en andere interessante onderwerpen.
  • U kunt zich opgeven door het aanmeldingsformulier te in te vullen en op te versturen.

Mutaties, mededelingen of vragen:

U kunt uw mutaties, mededelingen en vragen aan ons kwijt door invulling van het mutatie formuler.

 

 

 

 


 

Collage 3


TOP