Logo

 


Nieuws

 


 

 

Ontbonden regimenten heropgericht

Na de opheffing van de laatste tankbataljons (101Tkbat - RHPA, 42 Tkbat - RHPO en 11 Tkbat - RHS) in de periode 2006-2011, werden de gerelateerde regimenten in 2007, resp. 2012, ontbonden.

Op basis van die status bleven die drie regimenten nog wel ‘vaandelvoerend’.
Hun traditie werd vanaf sep 2012 bewaard door het RHBoreel

Echter, recentelijk werd de ontbonden status weer teruggebracht naar de ‘oude’ status, doordat de drie ontbonden regimenten op basis van een KB zijn heropgericht. Daardoor bewaart het RHBoreel niet langer de traditie van deze tot voor kort ontbonden regimenten.

Op grond van Koninklijk Besluit nr 101 van 2 juni jl. is besloten dat de sedert 2007, resp. 2012 ontbonden regimenten RHVanSytzama, RHPAlexander en RHPvanOranje per 2 juni 2016 zijn heropgericht.

Het blijven vooralsnog regimenten zonder troepen (bataljons), maar als traditieverbanden zijn ze (weer) volwaardig. 
E.e.a. is primair van belang voor de betrokken regimentscommando’s m.b.t. status en dientengevolge hun rechten en plichten.
Vooral het bestaan van het veteranenbestand lijkt aanleiding tot de heroprichting te zijn geweest.

Formele gedetailleerde informatie zal t.z.t. volgen.

In ons Cavaleriemuseum zijn de ‘ontbonden’ regimenten in collectie en expositie, o.a. op grond van hun ontbonden, maar nochtans vaandelvoerende status, nooit onderbelicht geweest.
In die zin kunnen we constateren dat vooralsnog kleine aanpassing van diverse teksten nodig zal zijn .

 

 

 

 


 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Copyright 2011 Cavaleriemuseum. All rights reserved. TOP